Nöjda medlemmar visar enkät

Företagen i Topp 100 är som helhet nöjda med medlemskapet och har ett genuint intresse av att stötta idrotten i Linköping. De planerar också att vara kvar som medlemmar. Det visar den enkät bland medlemmarna som genomfördes i december.

Enkäten med ett 20-tal frågor skickades ut till samtliga hundra medlemsföretag i början av december. 48 företag valde att svara. Frågorna berörda allt från varför man valt att vara medlem till utvärdering av de olika aktiviteter som arrangeras av Topp 100 under året. Det fanns också många öppna frågor med möjlighet att lämna fritextsvar och ge förslag på förbättringar.

Frågan ”Hur nöjda är ni som helhet med medlemskapet i Topp 100?” fick medelvärde 3,5 på en skala från 0-4. På frågan om varför man är medlem fick påståendet ”Vi vill stötta idrotten i Linköping” medelvärde 3,81. Många angav också att Idrottsgalan och Challenge är trevliga aktiviteter för företagets anställda.

Även om majoriteten är nöjda med Idrottsgalan som arrangemang lämnades en hel del förbättringsförslag bland fritextsvaren. Det handlade om allt från synpunkter på artister, servering och mat till galans längd. Något färre synpunkter lämnades på övriga aktiviteter dvs Challenge, Årsmötet och Topp100 Golf.

Frågan ”Hur fungerar informationen från Topp 100?” fick medelvärde 3,31. På frågan ”Hur tycker ni att det årliga bidraget som delas ut till föreningarna ska fördelas?” svarade den stora majoriteten att det är bra som det varit hittills.

En hel del svar lämnades också på frågan ”Är det något som Topp 100 skulle kunna förbättra som skulle innebära ett mervärde för ert företag?”. Flera förslag rörde ett utökat nätverkande mellan företagen, men också gemensamma besök på olika idrottsevenemang.

Den sista frågan ”Hur sannolikt är det att ert företag är medlem i Topp 100 om tre år?” fick 3,56 i medelbetyg.

– Jag vill rikta ett stort tack till de företag som tagit sig tid att besvara enkäten. I styrelsen kommer vi nu att gå igenom svaren och ha dem med oss när vi planerar framtida aktiviteter, säger Roger Ossmin, ordförande i Topp 100.Det var också glädjande att det var en bra mix av företag som svarade, både stora och små företag, nytillkomna medlemmar och sådana som varit medlemmar i mer än åtta år.

Aktuellt just nu

ÅRETS VÄRDIGA VINNARE

- Årets junior: Lucas Humling, LASS - Årets parasportidrottare: Maria Bjurström. Linköpings HF - Årets ledare: Lars Karlborg, Linghems SK - Årets idrottsman: Gustav Forsling,…

Läs mer
Kommande event

Topp 100-Golfen September 2024