Årsberättelse 1991

Initiativ till att dra igång TOPP 100 kom från Björn Jonsson, då engagerad i IF Saab Handboll, under hösten 1990 och våren 1991. Idén var genomförd i Västerås (VIP 100). VIP 100 har idag 104 medlemsföretag. Bjuder på fyra föredrag/år med middag.

Medlemsavgift 500:- och serviceavgift 11.000:-/år. Delar ut 700-800.000/år till föreningarna i Västerås. Delar också ut två ungdomsstipendier på 10.000/var till lovande ungdomar varje år.

Kontaktade även LHC, RP och LFF samt några utomstående för att kolla upp intresset och möjlighet att förverkliga objektet. Kontakt togs i ett tidigt skede med Landshövding Rolf Wirtén som tackade ja till ordförandeposten. 25/1 1991 tog de fyra föreningarna
beslut att bilda TOPP 100 och valde styrelse. Stadgar togs fram och fastställdes på styrelsemöte 23/5 1991.

Första styrelsen:

Ordförande: Landshövding Rolf Wirtén
Arne Argus, Corren
Ove Brandes, Universitetet
Ingrid Cassel, Universitetet
Sivert Nordgren, SAAB
Jan Ställborn, ÖEB
Claes-Göran Österlund, Ekoxen
Jan Björklöf, Sparbanken
Stig Wärneryd, kassör
Adjungerad: Björn Jonsson, sekreterare
Revisor: Håkan Thörnholm

Under våren 1991 fick vi mycket hjälp av IF Saab, som även förskotterade vissa utgifter.
I juni lånade vi 5.000:–från vardera IF SAAB, LHC, RP och LFF som startkapital.
Betalades tillbaka i december 1992 med ränta.

En logotyp togs fram av Björn Ekermann (handbollsspelare i IF Saab) med de fyra klubbarnas idrotter Ishockey, Handboll och Fotboll. Samma som vi använder även idag. Vi tog också fram en reklamfolder i svartvitt med fyra sidor där TOPP 100:s idéer, styrelsen med foton och vad medlemskap innebar, presenterades.

10/6 1991 Informationsmöte om TOPP 100 för inbjudna företag och pressen med 30 gäster.
Efter detta började bearbetningen av företag för att värva medlemmar genom
styrelsens ledamöter.
1:a inbetalande medlem blev Brask Hotell 20/11.

Första konferensen 5/11 1991: Lars Kylberg, SAAB-Scania Utfrågare: Torbjörn Ek.
31/12 1991 hade vi 30 medlemmar

Vinst 1991: 102.769:92 Fonderades.

Medlemmar som varit med från starten och ännu finns med:

Kjell Askling Bil AB Öhrlings
Cloetta Fazer Östgöta Brandstodsbolag
Ekoxen Östgöta Correspondenten
FöreningsSparbanken Östgöta Enskilda Bank
Handelsbanken
Inredningshuset AB/Kinnarps Interior
Motorcentrum i Linköping AB
Nordea

Aktuellt just nu

ÅRETS VÄRDIGA VINNARE

- Årets junior: Lucas Humling, LASS - Årets parasportidrottare: Maria Bjurström. Linköpings HF - Årets ledare: Lars Karlborg, Linghems SK - Årets idrottsman: Gustav Forsling,…

Läs mer
Kommande event

Topp 100-Golfen September 2024