Tekniska verken

Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva region. Tillsammans med våra
kunder är vi på väg mot en mer hållbar värld, där vi använder jordens resurser på ett
bättre sätt. Våra tjänster finns inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva
energilösningar, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och belysning. Läs mer på
tekniskaverken.se

Varför har ni valt att vara med i Topp 100?

Tekniska verken-koncernen ser möjligheter i samarbeten med föreningar och organisationer som ett led i att vara ett ansvarstagande och engagerat företag i samhället. Våra samarbeten ska ingås med syftet att bidra till vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region. De ska även leverera värden in i något eller flera av områdena miljö, samhälle och affär.

Kontakt

Box 1500

581 15 Linköping

www.tekniskaverken.se
Aktuellt just nu

Hederspris

Vilken galakväll! Michael Cocozza fick en stående ovation för hans generösa donation till idrotten i Linköping

Läs mer
Kommande event

Topp 100 Idrottsgala 2022

Nu siktar vi mot Topp 100s idrottsgala den 28 januari 2022. Det blir extra festligt firande då Topp 100 firar 30 år och Idrottsgalan 20…