Tekniska verken

Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva region. Tillsammans med våra
kunder är vi på väg mot en mer hållbar värld, där vi använder jordens resurser på ett
bättre sätt. Våra tjänster finns inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva
energilösningar, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och belysning. Läs mer på
tekniskaverken.se

Varför har ni valt att vara med i Topp 100?

Tekniska verken-koncernen ser möjligheter i samarbeten med föreningar och organisationer som ett led i att vara ett ansvarstagande och engagerat företag i samhället. Våra samarbeten ska ingås med syftet att bidra till vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region. De ska även leverera värden in i något eller flera av områdena miljö, samhälle och affär.

Kontakt

Box 1500

581 15 Linköping

www.tekniskaverken.se
Aktuellt just nu

Inbjudan Idrottsgala Fredag 26 Januari 2024

Här finner ni länk till Idrottsgalan 2024 som PDF-inbjudan

Läs mer
Kommande event

Idrottsgala Fredag 26 Januari 2024